با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

تغییر تیتر

تازه‌ترین مطالب دنیای مهاجرت

تازه‌ترین‌های مجله

تازه‌ترین مطالب دنیای مهاجرت

دفتر مهاجرتی دکتر مسعود ضیایی موید

   وکیل مهاجرتی عضو سازمان نظارتی متخصصین مهاجرت دولت کانادا

فعالیتهای این دفتر با مسئولیت دکتر مسعود ضیائی موُیّد به سالهای اولیه 2000 برمی گردد، زمانیکه فعالیت های کمک رسانی به ایرانیان مقیم کانادا وارد مرحله جدیدی شده و بصورت سازماندهی شده، مفید و موثرتر ارائه می گردید. در این دوره ایرانیان در کانادا وارد مرحله جدیدی از رشد اجتماعی شده و بتدریج مسئولیت های مدنی را پذیرفته و بکمک آن به یاری ایرانیان مقیم کانادا در جنبه های متفاوت پرداختند.
تاسیس و شروع به کار بعضی از مجموعه های دولتی نظارتی در کانادا با این دوره همزمان بوده و رشد فزاینده در امور کمک رسانی به جوامع مهاجر به کانادا از جمله ایرانیان را داشته است. سازمان نظارتی متخصصین مهاجرت دولت کانادا (ICCRC) در اوایل دوره 2000 باعث شد تا افرادی که در زمینه ویزا و اقامت فعالیت داشته، منسجم و قانونمند شده و بطور مرتب تحت آموزشهای تخصصی دوره ای قرار گیرند.
انجام فعالیتهای مربوط به ویزا و اقامت در کانادا فقط توسط وکلا و متخصصین امور مهاجرت در کانادا قانونی و امکانپذیر بوده و افراد متفرقه ای که بدون مجوز (مشاورین غیرمجاز) در این زمینه فعالیت می کنند تحت تعقیب و نظارت قانونی مراجع مربوطه می باشند (Ghost Consultant).
دکتر مسعود ضیائی موُیّد جزو اولین متخصصین مهاجرتی عضو سازمان نظارتی در کانادا بوده اند که فعالیت تخصصی و قانونی خود را در زمینه ویزا، اقامت و امور مهاجرتی شروع نموده و تاکنون ادامه داده اند. این فعالیت در دفتر تورنتو، کانادا و دفتر تهران در ایران جریان دارد.
دکتر مسعود ضیائی موُیّد طراح و جزو اولین اعضاء بنیانگذار انجمن متخصصین ایرانی کانادائی مهاجرت در سال 2004 در کانادا بوده اند. این انجمن در حال حاضر با داشتن حدود 100 نفر عضو بصورت فراگیر در زمینه ارائه آموزشهای تخصصی و تجربی به اعضاء مشغول فعالیت می باشد.