با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

چند درصد ایرانیان آمریکا شغل دولتی دارند؟

چند درصد ایرانیان آمریکا شغل دولتی دارند؟
خلاصه

ایران شغل آمریکا دولتی

19 5 99

چند درصد ایرانیان آمریکا شغل دولتی دارند؟

 

اقتصادنیوز : آمریکا اولین مقصد مهاجران ایرانی در جهان است. اما این جمعیت قابل توجه در این کشور بیشتر به چه حرفه‌ای مشغول هستند؟
 در سال 2017 نزدیک به 400 هزار نفر با محل تولد ایران، در ایالات متحده حضور داشتند، علاوه بر این جمعیت، بیش از 450 هزار نفر هم با اصالت ایرانی در این کشور ساکن بودند. این افراد با هر نوع مدرک اقامتی اعم از افراد دارای تابعیت، دارندگان اقامت دائم قانونی و افراد با ویزای موقت غیرتوریستی را شامل می‌شود. البته با توجه به اینکه اعلام اصالت اختیاری است، جمعیت نسل دوم و سوم ایرانیان در این داده‌ها احتمالا منعکس نشده است. با اینحال، تعداد افراد با اصالت ایرانی از تعداد افراد با متولد ایران بیشتر است

جمعیت در سن کار
در طول سال‌های 2010 تا 2017، بیشتر جمعیت ایرانی ساکن آمریکا، در سن کار بوده‌اند. در واقع جمعیت ایرانیان در سن 18 تا 64 سال، 72 تا 76 درصد جمعیت کل را در بر گرفته است. همچنین در این سال‌ها درصد افراد دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم رو به افزایش بوده است، به گونه‌ای که در سال 2017 نزدیک به 75 درصد از جمعیت ایرانیان بالاتر از 25 سال در آمریکا دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم بوده‌اند. در حالیکه میانگین این نرخ در ایالات متحده در حدود 47 درصد است. همچنین 29 درصد ایرانیان بالاتر از 25 سال ساکن در آمریکا دارای تحصیلات تکمیلی هستند و این عدد نیز طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. با این حال، روند اخذ تابعیت و اقامت توسط ایرانیان در این کشور در سال‌های اخیر کاهشی بوده است
در جمعیت 16 سال و بیشتر ایرانی در آمریکا، نرخ مشارکت در بازار کار آمریکا بین سال‌های 2010 تا 2017 بین 61 تا 64 درصد بوده است. این عدد در داخل کشور در محدوده 40 درصد قرار دارد
در سال 2017 نرخ اشتغال ایرانیان 16 سال و بالاتر در آمریکا معادل 95.3 درصد و نرخ بیکاری در محدوده 4.7 درصد گزارش شده است. این اعداد در داخل کشور، وضعیت بدتری دارد. نرخ بیکاری در محدوده 12 درصد قرار دارد، آن هم در حالیکه بسیاری افراد در سن کار از بازار کار خارج شده‌اند

پیشه اصلی ایرانیان ساکن آمریکا
اغلب ایرانیان در مشاغل مدیریتی، کسب‌وکار، علوم و هنر مشغول به کار هستند. بیش از 56 درصد ایرانیان ساکن آمریکا در این گروه عمده شغلی فعالیت دارند
پس از آن، بیش از 22 درصد ایرانیان در مشاغل فروش و دفتری مشغول به کار هستند. مشاغل در منابع طبیعی، ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری نیز کمترین ایرانیان شاغل را در بر می‌گیرد
از نظر صنایع محل کار، عمده‌ترین محل فعالیت نیروی کار ایرانی خدمات آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی و پس از آن متخصصان، دانشمندان و مدیران اجرایی و مدیران خدمات پسماند و در جایگاه سوم خرده‌فروشی بوده است.  

همچنین 75.5 درصد ایرانیان در مشاغل مزد و حقوق بگیری و 14.4 درصد در مشاغل دولتی شاغل هستند و 9.8 درصد نیز به صورت خود اشتغالی کسب درآمد می‌کنند

منبع داده‌ها: سالنامه مهاجرتی ایران ۱۳۹۹
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)