با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

اقامت استرالیا از طریق سرمایه گذاری

خلاصه


توضیحات

درخواست شغل از کارفرما اقامت استرالیا از طریق سرمایه گذاری

اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای سرمایه گذاری به طور کلی به دو روش می باشد:

۱- ویزای کارآفرینی استرالیا یا همان ویزای ۱۸۸ استرالیا (یا ویزای سرمایه گذاری در استرالیا) که در آن شخص متعهد می شود که با ورود به استرالیا بیزینس خود را راه اندازی کند و از طریق آن اقامت دائم استرالیا را دریافت کند. اقامت استرالیا از طریق سرمایه گذاری با ویزای کارآفرینی استرالیا محبوب ترین و مرسوم ترین روش مهاجرت به استرالیا و دریافت اقامت استرالیا می باشد.

۲- ویزای سرمایه گذاری استرالیا که درآن شخص حداقل ۱.۵ میلیون دلار را به مدت ۴ سال در استرالیا سرمایه گذاری می کند و در این مدت اقامت موقت استرالیا را دریافت می کند و بعد از آن مبلغ خود را پس می گیرد و اقامت دائم استرالیا را دریافت می کند.

اقامت از طریق اقامت دائم استرالیا اقامت موقت استرالیا نحوه تبدیل ویزا
اقامت از طریق سرمایه گذاری ویزای ۱۸۸ استرالیا کارآفرینی به مدت ۴ سال و ۳ ماه تبدیل به اقامت دایم با ویزای ۸۸۸
ویزای ۱۸۸ استرالیا سرمایه گذاری به مدت ۴ سال و ۳ ماه تبدیل به اقامت دایم با ویزای ۸۸۸ استرالیا
ویزای ۱۳۲ استرالیا