با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

امتیازشماری مهارت و تخصص

خلاصه


توضیحات

امتیازشماری مهارت و تخصصامتیازشماری مهارت و تخصص

اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای کار با روش امتیاز شماری بهترین روش دریافت اقامت استرالیا می باشد. در این روش به سن و سابقه و مدرک تحصیلی و نمره زبان شخص امتیازی داده می شود. برای دریافت اقامت استرالیا به صورت دایم باید از ویزای ۱۸۹ استرالیا و ویزای ۱۹۰ استرالیا اقدام شود. این ویزاها از همان اول اقامت دائم استرالیا می باشند.

برای اخذ اقامت موقت استرالیا از روش کاری مهارتی باید از ویزای ۴۸۹ استرالیا و همچنین ویزای ۴۹۱ (از نوامبر ۲۰۱۹) اقدام شود. در این دو ویزا شخص ابتدا باید مدتی در استرالیا در منطقه ای که از آن اسپانسر شده است زندگی و کار کند و بعد از آن براحتی اقامت دایم استرالیا را از طریق ویزای ۸۸۷ استرالیا (۲ سال زندگی و ۱ سال کار در طول ۴ سال) و یا ویزای ۱۹۱ (سه سال زندگی و کار در طول ۵ سال) استرالیا بدست آورد.
 

اقامت از طریق اقامت دائم استرالیا اقامت موقت استرالیا نحوه تبدیل ویزا
اقامت از طریق کار
امتیاز شماری مهارت و تخصص
ویزای ۱۸۹ استرالیا
ویزای ۱۹۰ استرالیا
ویزای ۴۸۹ استرالیا به مدت ۴ سال تبدیل به اقامت دائم با ویزای ۸۸۷ استرالیا
ویزای ۴۹۱ استرالیا به مدت ۵ سال- جدید* تبدیل به اقامت دائم با ویزای۱۹۱ استرالیا- جدید*
ویزای ۴۷۶ استرالیا به مدت ۱۸ ماه