با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

درباره ما

خلاصه


توضیحات

درباره مادفتر مهاجرتی دکتر مسعود ضیائی

 

موسس و مدیر مسئول
دفتر ایران - تهران   
دفتر کانادا - تورنتو    
تیم حقوقی - کانادا    
نمایندگی ها     


فعالیتهای این دفتر با مسئولیت دکتر مسعود ضیائی موُیّد به سالهای اولیه 2000 برمی گردد، زمانیکه فعالیت های کمک رسانی به ایرانیان مقیم کانادا وارد مرحله جدیدی شده و بصورت سازماندهی شده، مفید و موثرتر ارائه می گردید. در این دوره ایرانیان در کانادا وارد مرحله جدیدی از رشد اجتماعی شده و بتدریج مسئولیت های مدنی را پذیرفته و بکمک آن به یاری ایرانیان مقیم کانادا در جنبه های متفاوت پرداختند.
تاسیس و شروع به کار بعضی از مجموعه های دولتی نظارتی در کانادا با این دوره همزمان بوده و رشد فزاینده در امور کمک رسانی به جوامع مهاجر به کانادا از جمله ایرانیان را داشته است. سازمان نظارتی متخصصین مهاجرت دولت کانادا (ICCRC) در اوایل دوره 2000 باعث شد تا افرادی که در زمینه ویزا و اقامت فعالیت داشته، منسجم و قانونمند شده و بطور مرتب تحت آموزشهای تخصصی دوره ای قرار گیرند.
انجام فعالیتهای مربوط به ویزا و اقامت در کانادا فقط توسط وکلا و متخصصین امور مهاجرت در کانادا قانونی و امکانپذیر بوده و افراد متفرقه ای که بدون مجوز (مشاورین غیرمجاز) در این زمینه فعالیت می کنند تحت تعقیب و نظارت قانونی مراجع مربوطه می باشند (Ghost Consultant).
دکتر مسعود ضیائی موُیّد جزو اولین متخصصین مهاجرتی عضو سازمان نظارتی در کانادا بوده اند که فعالیت تخصصی و قانونی خود را در زمینه ویزا، اقامت و امور مهاجرتی شروع نموده و تاکنون ادامه داده اند. این فعالیت در دفتر تورنتو، کانادا و دفتر تهران در ایران جریان دارد.
دکتر مسعود ضیائی موُیّد طراح و جزو اولین اعضاء بنیانگذار انجمن متخصصین ایرانی کانادائی مهاجرت در سال 2004 در کانادا بوده اند. این انجمن در حال حاضر با داشتن حدود 100 نفر عضو بصورت فراگیر در زمینه ارائه آموزشهای تخصصی و تجربی به اعضاء مشغول فعالیت می باشد.

فعالیتهای دفتر کانادا:
دفتر کانادا واقع در شهر تورنتو مدیریت امور داخلی و برنامه های مختلف مهاجرتی در سطح فدرال و استانهای مختلف کانادا را برعهده داشته، همچنین به امور اقامتی و شهروندی ایرانیان در کانادا می پردازد. ارتباط قوی و موثر این دفتر با گروه حقوقدانان کانادائی، پیگیری امور ویزائی، اقامتی و شهروندی را در سطح مراجع حقوقی کانادا دنبال می نماید.
این دفتر فعالیتهای موُثر و گسترده ای را در زمینه ورود مهاجرین، نیروهای کار، دانشجویان - دانش آموزان و بازدیدکنندگان از کانادا در زمینه های مختلف ارائه می دهد. این فعالیتها نقش بسیار مهم و سازنده ای در دستیابی به اهداف این گروهها داشته و مسیر مطمئن و صحیحی را پیش روی آنها قرار می دهد.
دفتر کانادا در زمینه های مربوط به رفع مشکلات شهروندان ایرانی کانادائی مربوط به کانادا و ایران فعال بوده و با ارائه مشاوره های مناسب و سودمند، آنها را جهت پیگیری، حل و فصل، ارائه راهکارهای مربوطه و رجوع و انجام امور مربوطه در مراجع قانونی کمک و مساعدت می نماید.

فعالیتهای دفتر تهران:
این دفتر بعنوان مرکز پشتیبانی در ایران اقدامات لازم در زمینه مشاوره های تخصصی، راهنمائی متقاضیان، تهیه مدارک و پیگیری های تخصصی را انجام داده و متقاضیان را در مراحل نهائی قبل از ورود به کانادا راهنمائی، هدایت و پشتیبانی می نماید.
با توجه به تصمیمات قانونمند بخش نیروی کار و کارآفرینی وزارت کار، فعالیتهای دفاتر مهاجرتی تحت نظارت درآمده اند. فعالیت های دفاتر کاریابی بین الملل ازجمله شناخت محیطهای کاری خارج کشور، اشتغال موقت و طولانی نیروهای کار در کشورهای خارجی و ایجاد کارآفرینی ها در سطح بین الملل می باشد. این دفاتر با داشتن مجوز رسمی از وزارت کار می توانند در رابطه با طرحهای کاریابی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در سطح بین الملل فعالیت نمایند.
انجمن کاریابی های بین المللی (SCABA) بعنوان بازوی پشتیبان کاریابی های بین المللی، مجموعه های قانونمند کاریابی ها را کمک و پشتیبانی صنفی می نماید. این مجموعه در راستای هدایت تخصصی، مجموعه اجرائی نظارتی در وزارتخانه را کمک و همیاری نموده و در سطح صنفی به حل مشکلات کاریابی ها می پردازد.
 

شعب فعال در شهرستانها:
شعب مستقر در تهران و شهرستانها بطور فعال به معرفی متقاضیان علاقمند، مدیریت مشاوره های غیرحضوری آنها و ارسال اطلاعات و مدارک لازم می پردازند. علاقمندان به انجام فعالیت نمایندگی می توانند با دفتر تهران تماس حاصل نمایند تا جهت اخذ نمایندگی اقدامات لازم صورت گیرد. آموزش های لازم و مستمر جهت ارتقاء نمایندگان و همکاران آنها فراهم بوده و قابل ارائه می باشد.