با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

درخواست شغل از کارفرما

خلاصه


توضیحات

درخواست شغل از کارفرمادرخواست شغل از کارفرما


اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای کار با درخواست شغلی از کارفرما کار ساده ای نیست چرا که نیاز به درخواست شغلی از کارفرمایی داخل استرالیا می باشد تا بتوانید به واسطه آن اقامت استرالیا را دریافت کنید. کارفرما باید ثابت کند که شخص مقیم یا شهروند استرالیا توانایی دریافت شغل مورد نظر در استرالیا را ندارد تا بتواند آن شغل را به شما پیشنهاد بدهد. از طریق ویزای جدید ۴۹۴ استرالیا  اقامت ۵ ساله و از طریق ویزای ۴۸۲ استرالیا اقامت موقت ۲ تا ۴ ساله و از طریق ویزای ۱۸۶ استرالیا اقامت دائم را می توانید دریافت کنید. ویزای دامای DAMA استرالیا نیز در این دسته قرار می گیرد.
 
اقامت از طریق اقامت دائم استرالیا اقامت موقت استرالیا نحوه تبدیل ویزا
اقامت از طریق کار
درخواست کار از کارفرما
ویزای ۱۸۶ استرالیا
ویزای ۴۹۴ استرالیا به مدت ۵ سال- جدید تبدیل به اقامت دایم با ویزای ۱۹۱ استرالیا- جدید
ویزای ۴۸۲ استرالیا به مدت ۲ تا ۴ سال تبدیل به اقامت دایم با ویزای ۱۸۶ یا ۱۸۷ استرالیا
ویزای دامای استرالیا به مدت موقت تبدیل به ویزای دایم بعد از ۴ سال