با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

ویزای ازدواج و پارتنر

خلاصه


توضیحات

اقامت از طریق ویزای ازدواجاقامت از طریق ویزای ازدواج و پارتنر


برای اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای ازدواج باید با شخصی که اقامت استرالیا یا شهروندی استرالیا را دارد ازدواج رسمی کنید و یا اگر می خواهید از طریق پارتنر خود اقامت استرالیا را دریافت کنید باید حداقل یک سال با او زندگی کرده باشید. اگر از خارج از استرالیا اقدام می کنید ابتدا اقامت موقت دو ساله را از طریق ویزای ۳۰۹ استرالیا و بعد از دو سال اقامت دائم استرالیا را از طریق ویزای ۱۰۰ استرالیا دریافت می کنید. اگر داخل استرالیا هستید ابتدا ویزای ۸۲۰ استرالیا به مدت دو سال و سپس ویزای ۸۰۱ استرالیا را به صورت دائم دریافت می کنید.
اقامت از طریق اقامت دائم استرالیا اقامت موقت استرالیا نحوه تبدیل ویزا
اقامت از طریق ازدواج یا پارتنر ویزای ۸۲۰ استرالیا به مدت ۲ سال- داخل استرالیا تبدیل به اقامت دایم با ویزای ۸۰۱ استرالیا
ویزای ۳۰۹ استرالیا به مدت ۲ سال- خارج استرالیا تبدیل به اقامت دایم با ویزای ۱۰۰ استرالیا