با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

ویزای تحصیلی

خلاصه


توضیحات

اقامت از طریق ویزای تحصیلیاقامت از طریق ویزای تحصیلی


اخذ اقامت استرالیا از طریق تحصیل پر هزینه می باشد. ابتدا باید ویزای ۶۰۰ استرالیا که همان ویزای تحصیلی استرالیا است اخذ شود و بعد از آن می توانید برای ویزای فارغ التحصیلی به مدت ۲ تا ۴ سال (بسته به دوره تحصیلی گذرانده شده) اقامت موقت دریافت کنید. همزمان یا بعد از ویزای فارغ التحصیلی می توانید برای دریافت اقامت دائم استرالیا  اقدام نمایید. توصیه ما به شما این است که از همان ابتدا پرونده خود را درست و مطابق با ویزای کار و مهارتی خود ارسال نمایید تا بعدا برای اخذ اقامت استرالیا به مشکل برخورد نخورید.
اقامت از طریق اقامت دائم استرالیا اقامت موقت استرالیا نحوه تبدیل ویزا
اقامت از طریق تحصیل ویزای ۵۰۰ استرالیا به مدت حداکثر ۵ سال تبدیل به ویزای موقت ۲ تا ۴ ساله ۴۸۵ استرالیا