با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

ویزای توریستی

خلاصه


توضیحات

اقامت از طریق ویزای توریستی


اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای توریستی (ویزای توریستی استرالیا) و دیداری یا همان ویزای ۶۰۰ استرالیا نیاز به ارایه مدارکی دارد که آفیسر ادره مهاجرت را قانع کند که شما می توانید به صورت صورت موقت وارد استرالیا شوید و حتما کشور را ترک خواهید کرد. اقامت موقت استرالیا از طریق ویزای توریستی قابل تبدیل به اقامت دائم نیست و شما باید کشور را بعد از مدت ویزا ترک کنید. اگر روی ویزای شما کاندیشن ۸۵۰۳ درج نشده است از طریق قانونی می توانید روی یکی دیگر از انواع ویزای استرالیا اقدام کنید تا اقامت استرالیا را دریافت کنید البته به شرطی که شرایط آن ویزا را داشته باشید.

ویزای ۶۰۰ استرالیا توریستی به مدت ۳ ماه تا ۱ سال اعتبار دارد.