با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

ویزای نامزدی

خلاصه


توضیحات

اقامت از طریق ویزای نامزدیاقامت از طریق ویزای نامزدی


برای اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای نامزدی استرالیا باید با شخصی که اقامت استرالیا یا شهروندی استرالیا را دارد قصد ازدواج داشته باشید. ابتدا اقامت موقت ۹ ماهه از طریق ویزای ۳۰۰ استرالیا دریافت می کنید و از طریق آن به استرالیا سفر می کنید. در استرالیا ۹ ماه فرصت دارید تا با نامزد خود ازدواج کنید و اقامت ۲ ساله و بعد از آن اقامت دائم استرالیا را دریافت کنید. دقت داشته باشید که برای دریافت اقامت از طریق ویزای نامزدی باید حتما قبل از درخواست ویزا یک بار همدیگر را به صورت حضوری دیده باشید. برای ویزای نامزدی استرالیا باید حتما از خارج استرالیا اقدام کنید.
 
 
اقامت از طریق اقامت دائم استرالیا اقامت موقت استرالیا نحوه تبدیل ویزا
اقامت از طریق نامزدی ویزای ۳۰۰ استرالیا به مدت ۹ ماه تبدیل به ویزای موقت ۸۲۰ به مدت دو سال و سپس ویزای دایم ۸۰۱