با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

ویزای والدین

خلاصه


توضیحات

ویزای والدیناقامت از طریق ویزای والدین

برای اخذ اقامت استرالیا برای والدین باید حداقل نیمی از فرزندان دارای اقامت دائم استرالیا و یا شهروند استرالیا باشند.  برای اخذ اقامت استرالیا از طریق ویزای والدین از چند روش می توانید اقدام کنید.

اگر از خارج از استرالیا اقدام می کنید برای اقامت موقت ۲ ساله باید ویزای ۱۷۳ استرالیا را دریافت کنید. به مدت ۲ سال به استرالیا بروید و بعد از آن مجدد با ویزای ۱۴۳ استرالیا اقامت دایم دریافت کنید. البته می توان از همان ابتدا با ویزای ۱۴۳ یکجا برای اقامت دایم استرالیا اقدام کرد. در هر دو حالت باید برای هر یک از والدین بیش از ۵۰ هزار دلار هزینه شود و حدود ۳ سال زمان نیاز است. همچنین با ویزای ۱۰۳ استرالیا می توانید با هزینه بسیار کمی اقدام کنید اما صف این ویزا برای دریافت اقامت استرالیا حدود ۳۰ سال است.

اگر از داخل استرالیا اقدام می کنید والدین باید بالای ۶۵ سال باشند تا بتوانند برای ویزای والدین اقدام کنند.  از طریق ویزای ۸۰۴ استرالیا که بسیار کم هزینه است ولی صف بسیار طولانی دارد. همچنین با ویزای ۸۶۴ استرالیا و ویزای ۸۸۴ استرالیا که باید حدود ۵۰ هزار دلار برای آن هزینه کنند می توانند اقامت استرالیا را دریافت کنند.

همچنین برای دریافت اقامت موقت از طریق ویزای ۸۷۰ استرالیا می توانید اقدام و اقامت موقت ۳ ساله و ۵ ساله استرالیا را دریافت کنید. اقامت ۳ ساله ۵۰۰۰ دلار و اقامت ۵ ساله ۱۰ هزار دلار می باشد. بعد از ۵ سال شرایط تمدید ویزا به مدت ۵ سال دیگر وجود دارد. در این روش نیاز نیست نیمی از فرزندان داخل استرالیا باشند و اقامت یا شهروندی داشته باشند. اگر فقط یک فرزند مقیم و یا شهروند باشد کافی است.
 

اقامت از طریق اقامت دائم استرالیا اقامت موقت استرالیا نحوه تبدیل ویزا
اقامت والدین از طریق فرزندان ویزای ۱۷۳ استرالیا به مدت ۲ سال- خارج استرالیا تبدیل به اقامت دایم با ویزای ۱۴۳ استرالیا