با ما تماس بگیرید:    3382721-0912

فرم ارزیابی رایگان

immigration-1.jpg
  • immigration-1.jpg

چرا مهاجرت؟!

چرا مهاجرت
خلاصه

آرزوی بشر همزیستی مسالمت آمیز است ...


توضیحات

چرا مهاجرت؟


        آرزوی بشر همزیستی مسالمت آمیز است. روزی که انسانها در کنار ارسال ماسک برای پیشگیری بیماری ها برای همدیگر، بتوانند ماسک های رنگی را از چهره های خود برداشته تا بتوانند بدون تمایز رنگ سیاه، سفید، زرد یا قهوه ای، براحتی در کنار همدیگر بدون مرزبندی های جغرافیائی زندگی بدون جنگ و خونریزی داشته باشند.
ما در ابتدای مسیری هستیم که با مهاجرت انسانها و در کنار هم زندگی کردن آنها، بهانه های جنگ طلبی و تفاوت های انسانی داخلی و خارجی را از بین برده تا بشر بتواند بعنوان ملتی واحد در بهشتی خودساخته به زندگی آبرومندانه ادامه دهد. آن روز غیرقابل دسترس نیست ولی ممکن است کمی دور باشد.
چرا مهاجرت؟ این سوال مهمی است که از دیدگاههای متفاوت قابل پاسخگوئی می باشد. آنچیزی که می تواند اشتراک بیشتری در بین نظرات علاقمند به مهاجرت ایجاد کند، اشاره به نیازمندیها و انتظارات آنها از آینده ای بهتر برای خود، خانواده و جامعه بشری می باشد.
مهاجرت پدیده ای طبیعی و معمول در میان انسانها در طول تاریخ بشری بوده است. انسانها جهت دستیابی به موقعیت های بهتر و مناسب تر اجتماعی و اقتصادی مهاجرت را انتخاب نموده و می نمایند. شعاع حرکت مهاجرت از روستا به شهر، از شهر به پایتخت و فیمابین کشورها قابل گسترش است. اغلب غریب به اتفاق انسانهائی که امروزه در شهرها زندگی می کنند مهاجرینی هستند که در طول نسلهای متفاوت به مراکز جغرافیائی بزرگتر با امکانات بهتر کوچ نموده و در آنجا اقامت گزیده اند.
در دنیای بدون مرز امروز، مهاجرت نقش عمده ای در دستیابی انسانها به سهم مشترک موجود در دهکده جهانی دارد. عدم دسترسی به این سهم بواسطه تاخیر در انجام مهاجرت مناسب و سودمند، عقب ماندگی انسانی، اجتماعی و اقتصادی مربوطه را بدنبال خواهد داشت.
کشوری همچون چین، بخش عمده ای از پیشرفت های خود را مدیون حضور اتباع چینی در کشورهای پیشرفته جهان در طول سالیان متمادی بوده است. پیشرفتهای اقتصادی، علمی و صنعتی چین مدیون زحمات قابل توجه چینی های مهاجر به کشورهای پیشرفته بوده است. ساده ترین نگرش را در این زمینه می توان متوجه ارائه و فروش محصولات چینی در سراسر دنیا دانست که بخش قابل توجهی از آن توسط چینی های مهاجر صورت پذیرفته است و چرخ عظیم صنعتی و اقتصادی چین را به حرکتی ناباورانه درآورده است.
با نگرشی دقیق متوجه می شویم بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی کشورهای شرقی عمدتا توسط مهاجرین آن کشورها به کشورهای پیشرفته و یا پرمصرف عرضه و در آنجا بفروش می رسند و به عبارت ساده تر، بخش عمده مصرف کنندگان هم خود مهاجرین هستند.
جنبه های انسانی، اجتماعی و ملاحظات مربوطه که از موضوعات اقتصادی مهم تر ولی در قیاس کوچکتری در امر مهاجرت بوده اند، از مسائل مهمی هستند که همیشه آنها را به مهاجرت و دستیابی به محلی متفاوت و بهتر برای زندگی سوق داده است. مهاجرت انسانها دلایل مختلفی را دنبال می کند که هرکدام درچارچوب و شرایط خود قابل بحث و بررسی هستند. درمجموع در راستای تاریخ بشر، مهاجرت دارای معدلی مثبت، نجات دهنده و ارزشمند بوده است.
نکات منفی و یا نامتناسب مترتب بر امر مهاجرت به پدیده خاصی چون مهاجرت برنمی گردد، بلکه هر حرکت، تصمیم گیری و برنامه انسانی دارای خطاهای احتمالی و ممکن خود بوده و در این روند مهاجرت مستثنی نمی باشد. جنبه های مثبت و منفی مهاجرت بستگی به شرایط مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی داشته و دارد و چه بسا در بسیاری از مواقع عدم توجه به مهاجرت و ترویج صحیح فرهنگ آن در جوامع انسانی، عقب ماندگی و مضرات خاص خود را بدنبال داشته باشد.
مهاجرت، یک برنامه و سرمایه گذاری درازمدت است. حذف موضوع مهاجرت از جوامع انسانی در راستای حفظ منافع ملی کشورها و انسانها در سطح جهانی نمی باشد.